Beleid

Persbericht

Belangrijke EU-telecomraad rond roaming, 2030-doelstellingen en digitale rechten

Federaal Minister voor Telecom Petra De Sutter vertegenwoordigt vandaag België op de Europese Telecomraad in Luxemburg. Na anderhalf jaar met meer telewerk en online meetings dan ooit en met een digitale transitie voor de deur, is dit hét moment om de digitale toekomst van Europa vorm te geven. ‘Mensen beseffen het misschien niet, maar het grootste deel van onze telecomwetten komen rechtstreeks vanuit Europa’, zegt minister De Sutter.
Persbericht

Federaal minister bevoegd voor Post Petra De Sutter: 'Jaarrapport Ombudsdienst bewijst harde werk dat postsector geleverd heeft in 2020'

De Ombudsdienst voor de Postsector stelt vandaag, woensdag 31 maart 2021, haar jaarverslag voor.  Het bevat belangrijke informatie over een sector die, ondanks de vele extra moeilijkheden die de coronacrisis met zich mee brengt, haar werk op een performante manier blijft uitvoeren.
Persbericht

Ministers De Sutter en Lalieux maken 500.000 euro vrij om werkomstandigheden van ambtenaren met een handicap te verbeteren

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en Minister voor personen met een handicap Karine Lalieux gaan 500.000 euro investeren in het beter begeleiden van federale ambtenaren met een handicap. Zowel op kantoor als thuis - voor telewerk - zullen ambtenaren met een handicap meer aangepast materiaal krijgen om hun job goed uit te oefenen. 'Telewerk is voor veel mensen sowieso niet evident', zegt minister De Sutter. 'Laat staan voor medewerkers met…
Persbericht

Minister De Sutter maakt het mogelijk voor ambtenaren om vrijwilligerswerk uit te voeren in sectoren die lijden onder de COVID-pandemie

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter heeft een KB uitgewerkt waarbij alle ambtenaren die door de COVID-crisis minder werk hebben, zich als vrijwilliger kunnen aanmelden om mee de zorg te ontlasten, of andere sectoren die zwaar lijden onder de pandemie, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of kinderopvang. De minister wil er meteen ook een oproep aan koppelen: “Alle ambtenaren van wie de dienst door de crisis minder werk heeft, mogen zich van nu af aan aanbieden als vrijwilliger, zonder…
Persbericht

'Ik wil van federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken'

Van de federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken, dat is de ambitie van federaal minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter. Dat wil de minister doen, samen met alle ambtenaren. De minister wil inzetten op performantere en snellere aanwervingsprocedures en een hedendaagse employer branding waarbij erop wordt toegezien dat de overheid meer en meer een afspiegeling wordt van de superdiverse samenleving. Dynamische loopbanen met een performante feedbackcultuur en aandacht…
Persbericht

Omzendbrief - Regeling ambtenaren bij gesloten school, crèche, of andere opvang

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met opvangproblemen als hun kinderen door de verstrengede coronamaatregelen niet meer terecht kunnen op hun school, crèche, of andere opvang. Voor federale ambtenaren werd in samenspraak met de verschillende overheidsdiensten en de vakbonden een regeling opgesteld, die op vrijdag 30 oktober, per omzendbrief, in het Staatsblad verschijnt.Om federale ambtenaren de mogelijkheid te geven hun kinderen op te vangen bij de sluiting van onder andere de scholen -…
Persbericht

Minister De Sutter in overleg met telecomsector rond datalimieten voor telewerkers en thuisstudenten

Minister voor Telecom Petra De Sutter gaat in gesprek met de telecomoperatoren in ons land na de vraag van Testaankoop aan de sector om de datalimieten voor internetverbindingen tijdelijk op te schorten, nu steeds meer mensen thuis zitten door de verstrengde coronamaatregelen. 'Kinderen die thuis les volgen, of mensen die telewerken moeten dat in zo goed mogelijke omstandigheden kunnen doen', zegt minister De Sutter.Op verschillende beleidsniveaus werd de voorbije week beslist om…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.