Biografie

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Wanneer ze op 1 oktober 2020 wordt ingezworen als Vice-eersteminister en Minister voor Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post onder het premierschap van Alexander De Croo, heeft Petra De Sutter er reeds 6 jaar politieke ervaring opzitten. Na een rijkelijk gevulde carrière als gynaecologe en fertiliteitsspecialist, brengt haar verontwaardiging rond schadelijke stoffen in onze leefomgeving haar in de politiek.

In de Belgische Senaat en de Raad van Europa komt De Sutter tevens op voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, en werkt ze rond bio-ethische kwesties zoals draagmoederschap en commerciële eiceldonatie. Daarnaast zet ze zich ook in voor een socialer Europa en de bescherming van vluchtelingen en mensen uit de LGBTI-gemeenschap.

In 2019 belandt De Sutter als lijsttrekker voor Groen in het Europees Parlement. Daar zetelt ze niet enkel in de Commissie voor Volksgezondheid en Milieubeheer en de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar wordt ze ook meteen de eerste groene Voorzitter van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken.

Als Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven wil De Sutter de uitdagingen inzake digitalisering en duurzaamheid ten volle aangaan. De meerwaarde van een efficiënte maar sterke staat en van goed bestuur is immers groter dan ooit in tijden van COVID-19. Ook als Vice-eersteminister zal De Sutter waken over de groene lijn in het bredere regeringsbeleid. De Sutters authenticiteit en dossierkennis zorgen ervoor dat ze gerespecteerd en vertrouwd wordt over partijgrenzen heen.