Persbericht

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’

handen

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter regelt dat federale ambtenaren twee dagen verlof krijgen bij zwangerschapsverlies. ‘Een zwangerschapsverlies is fysiek en emotioneel ingrijpend,’ zegt Ambtenarenminister De Sutter, zelf gynaecologe. Het verlof is er ook voor de partner van de vrouw met zwangerschapsverlies. Het voorstel werd vrijdag goedgekeurd door de ministerraad.

De Sutter is formeel: ‘Een zwangerschapsverlies komt hard aan. De erkenning van deze pijn en dat verlies vond ik belangrijk. Vrouwen en hun partners die werken voor de federale overheid krijgen twee dagen verlof als ze hun zwangerschap verliezen,’ kondigt De Sutter aan. 
 
Het verlof voor zwangerschapsverlies van De Sutter voor de federale ambtenaren geldt voor vrouwen en hun partner. ‘Als het over een koppel gaat dat zwanger was, is de pijn van het verlies er ook voor de partner. Als die partner werkt voor de federale overheid heeft die recht op twee dagen.’ De federale overheid is daarmee de eerste in Europa die ook de pijn voor de partner erkent.  
 
De Sutter legt verder uit: ‘Mensen geconfronteerd met een vroeg zwangerschapsverlies onder de 24 weken hebben recht op de twee dagen. Ze moeten op voorhand al gemeld hebben aan hun werkgever dat ze zwanger zijn zoals ook voorzien is in de Codex Welzijn op het Werk.’   
 
De Minister van Ambtenarenzaken weet dat vorig jaar 884 personeelsleden van de federale overheid moederschapsverlof namen. ‘Hoeveel keer een zwangerschapsverlies voorkomt bij onze personeelsleden, weten we niet exact. Wel leren we uit studies dat in het algemeen tot 25 procent van de zwangerschappen eindigt in een verlies.’         
Er is onderzoek dat erop wijst dat zwangerschapsverlies in veel gevallen het risico op een posttraumatische stressstoornis vergroot. ‘Onderzoek wijst uit dat bijna 30 procent van de vrouwen riskeert last te hebben van posttraumatisch stress een maand na het verlies van hun ongeboren kind. Daar wil ik niet aan voorbijgaan. Al is het aantal dagen voor het verlies van de zwangerschap eerder symbolisch. De pijn en het verdriet duren veel langer,’ erkent De Sutter.   
 
Ze wijst erop dat er vaak nog een taboe rust op zwangerschapsverlies. ‘Mensen die hun zwangerschap verliezen, verwerken die vaak alleen omdat ze niet weten hoe anderen zullen reageren op hun pijn. Door deze twee dagen nu wettelijk te regelen, hoop ik mee het taboe te doorbreken en zwangerschapsverlies bespreekbaar te maken.’ 
 
Dit omstandigheidsverlof komt natuurlijk niet in de plaats van het ziekteverlof dat de meeste vrouwen nodig hebben bij een miskraam als de zwangerschap toch al enige weken gevorderd is. 
 
Los van het eventueel medische aspect bij zwangerschapsverlies zijn deze 2 dagen omstandigheidsverlof meer dan nodig om het verlies te verwerken.