Persbericht

Federale ambtenaren ontvangen allereerste maaltijdcheques

‘Al twintig jaar lang is er geen echte loonsverhoging geweest voor federale ambtenaren. Vanaf vandaag komt er eindelijk één. Dan krijgen ze de allereerste keer maaltijdcheques,’ vertelt minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). ‘We starten 2024 met een herwaardering van ons personeel.’

‘Jarenlang is er enkel bespaard in de publieke sector,’ vangt De Sutter aan. ‘Terwijl de werkdruk toenam, werd er niets gedaan om te zorgen dat onze mensen gewaardeerd werden en ze op het einde van de maand meer konden overhouden. Dat verandert nu. Vandaag krijgen ze allemaal hun maaltijdcheques voor de eerste keer. In totaal zullen ze zo bijna 1.000 euro extra per jaar ontvangen.’ 
 
‘Ons land draait alleen dankzij een efficiënt en veerkrachtig overheidsapparaat. We hebben deze legislatuur geïnvesteerd in opleidingen, welzijn, en meer personeel. De maaltijdcheques vullen dat rijtje aan en schatten de federale personeelsleden naar waarde.’