Persbericht

Minister De Sutter gaat ambtenaren beter laten ‘deconnecteren’ na de uren

Federaal minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter gaat met de sociale partners bekijken hoe ze het ‘recht op deconnectie’ concreet kunnen vastleggen en invullen voor de federale overheid. De ministerraad zette daarvoor vanmiddag het licht op groen.

Door het vele telewerk, zeker tijdens de coronacrisis, begint de grens tussen werk en privé voor veel mensen vaak te vervagen. Via smartphone zijn medewerkers veel meer dan vroeger bereikbaar voor hun leidinggevenden of collega’s, maar dat zorgt voor veel mensen ook voor extra stress. Daarom wil minister Petra De Sutter de federale ambtenaren een duidelijke kader geven om te deconnecteren na de uren. Rond dat ‘right to disconnect’ heeft ze zelf nog veel gewerkt in het Europees Parlement.

‘Tijdens de pandemie zijn we met velen van thuis uit beginnen werken’, zegt minister De Sutter. Dat bracht voordelen met zich mee zoals meer vrije tijd, omdat we niet hoefden te reizen naar ons werk. Maar voor sommigen bracht het ook extra stress, omdat ze het gevoel hadden constant bereikbaar te moeten zijn. Het is niet omdat we vaker in eigen huis werken, dat ons werk ons nieuwe thuis moet worden. Het is belangrijk om af en toe ook onbereikbaar te kunnen zijn, zeker na de werkuren. Ik hoop dat we met deze maatregel voor de ambtenaren ook de private sector kunnen inspireren.’

Minister De Sutter gaat nu met de sociale partners bekijken hoe we het Europees Kaderakkoord hierover kunnen omzetten in een duidelijk kader.